22 czerwca 2014

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom IV Zjazdu Motocyklowego w Miętustwie. Cieszymy się, że przybyliście do nas tak licznie! W paradzie wzięło udział około 550 motocykli. Dziękujemy również tym , którzy nie wzięli udziału w paradzie, jednak byli obecni na Mszy Świętej i na pikniku. Łącznie szacujemy około 700 motocykli. Podziękowania również dla policjantów i strażaków, za trud włożony w zabezpieczenie trasy przejazdu.

Gorące podziękowania składamy również Grupie Motocyklistów z Wiśnicza Nowego, która ofiarowała ornat z wizerunkiem św. Jana Pawła II dla naszej parafii.

Pragniemy poinformować, że z datków składanych do puszek zebraliśmy 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla chorego Stasia.
Pieniądze zostały przekazane na konto Fundacji „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie                                   
              o numerze    76 1240 1109 1111 0010 1163 7630


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz